Home

Diensten

Home

 

  Diensten  

Fizzy Consultants is gespecialiseerd op het gebied van "The Extended Enterprise". Hieronder verstaan wij “Elke vorm van samenwerking tussen onafhankelijke ondernemingen die het toevoegen van waarde aan de markt als doel heeft. Deze samenwerking kan zowel horizontaal als verticaal in de productieketen plaatsvinden.”

Aanpak
Ons consultantsbureau hanteert een systematische en resultaatgerichte aanpak. De eerste fase van onze aanpak bestaat uit een Quick Scan, hiermee zullen wij uw organisatie in kaart brengen. De Quick Scan heeft twee doelen. Allereerst dient het om ons, als externe partij, een goed beeld te geven van de organisatie. Het tweede doel van de Quick Scan is het vinden van knelpunten binnen de organisatie. Aan de hand van de knelpunten binnen uw organisatie zullen de consultants van Fizzy een advies uitbrengen over het bestaande of nog te vormen samenwerkingsverband. Dit advies bevat onder andere een omschrijving van het samenwerkingsverband, een uitwerking van de knelpunten die kunnen ontstaan en een advies over het wegnemen van deze knelpunten. De rapportage en advisering zal geschieden in de vorm van een Business Case.

Voor het in kaart brengen van processen in uw organisatie zullen wij onder andere gebruik maken van tools die ons door ModulOr Technology ter beschikking zijn gesteld.

 

 

 Fizzy 
 
Fizzy Consultants - logo
© 2005 Fizzy Consultants - Algemene Voorwaarden
Design by IC Design